Úvod

Katolícka univerzita v Ružomberku
Ústav Informačných a komunikačných technológií
a
združenie EUNIS Slovensko
 
Vás pozývajú na 19.  medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
UNINFOS 2013 (Univerzitné informačné systémy)
 
 
Konferencia sa koná pod záštitou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku
 prof. Tadeusza Zasepu, PhD. 

 a  primátora mesta Ružomberok
PaedDr. Jána Pavlíka

 v dňoch 29.- 31.10.2013 v Ružomberku.


Dôležité termíny:

Prihlasovanie príspevkov : do 21.10.2013 http://www.uninfos2013.ku.sk/registration

Registrácia účastníkov:  do 25.10.2013 na  http://www.uninfos2013.ku.sk/registration

Rozhodnutie o prijatí príspevku, zaradenie do programu konferencie: do 18.10.2013

Uzávierka inzercie a sponzorov:  do 21.10.2013

Objednanie ubytovania : do 25.10.2013 http://www.uninfos2013.ku.sk/ubytovanie