Konferenčné poplatky

Člen EUNIS-SK alebo EUNIS-CZ

25€

Verejné a štátne VŠ

 Verejná a štátna VŠ nečlen a podporný člen EUNIS-SK, alebo EUNIS-CZ, účastník zo strednej školy

35€

Verejné a štátne VŠ, SŠ

Zahraničný účastník - zástupca člena EUNIS

50€

Ostatní účastníci

Iná nezisková organizácia

50€

Súkromná VŠ

50€

Firma bez aktívnej účasti

100€

Firmy

Vystúpenie a príspevok v zborníku

200€

Vystúpenie, príspevok v zborníku, prezentačná plocha - panel, logo na www.uninfos2013.ku.sk

350€

Vystúpenie, príspevok v zborníku, prezentačná plocha - stánok, logo v priestoroch konferencie, logo na www.uninfos2013.ku.sk reklama v zborníku

500€

Vystúpenie, príspevok v zborníku, prezentačná plocha - stánok, logo v priestoroch konferencie, logo na www.uninfos 2013.ku.sk, reklama v zborníku, reklama na recepcii, uvedenie v médiách

1000€

Sponzor

suma podľa dohody

Sponzori

 Vložné na konferenciu zahŕňa:

2x obed - 30.10. a 31.10.

1x večera - 29.10.

1x spoločenský večer - 30.10.

účasť na konferencii

kultúrny program

darček


Poznámka:  Študenti a zamestnanci KU sa môžu bezplatne zúčastniť prednášok a prezentácií vystavovateľov v rámci konferencie, bez nároku na služby poskytované v rámci vložného. Môžu si dokúpiť účasť na spoločenskom večery v cene 15€.