Vedecký, organizačný a programový výbor

Vedecký výbor
                prof. Tadeusz Zasepa, PhD.   - rektor KU Ružomberok - predseda
                prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.   - rektor UKF Nitra
                prof. Ing. Pavol Horváth, CSc.   - STU Bratislava
                prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.   - dekan FRI Žilina
                prof. Ing. Igor Mokriš, CSc.   - SAV Bratislava
                doc. Ing. Igor Černák, PhD.   - KU Ružomberok
                doc. RNDr. Milan Lehotský, PhD.   - KU Ružomberok
                doc. Ing. Ľubomír Dedera, PhD.   - AOS Liptovský Mikuláš
                doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.   - TU Košice
                RNDr. Štefan Kovalík, PhD.   - FRI Žilina
                
                
Organizačný výbor 
                Ing. Róbert Lukáč   - KU Ružomberk - predseda
                Ing. Roman Krakovský   - KU Ružomberok
                Ing. Rastislav Galan, PhD.   - KU Ružomberok
                Bc. Zuzana Hatalová   - KU Ružomberok
                
                
Programový výbor
                Ing. Roman Krakovský   - KU Ružomberok - predseda
                Ing. Rastislav Galan, PhD.   - KU Ružomberok
                Ing. Emil Jamrich   - KU Ružomberok
                RNDr. Darina Tóthová, PhD.   - SPU Nitra, prezident EUNIS Slovensko    
                Ing. Peter Koricina   - TrUni Trnava, viceprezident EUNIS Slovensko
                Ing. Radoslav Forgáč, PhD.   - SAV Bratislava