Pokyny pre autorov

Jednotlivé príspevky budú recenzované členmi vdeckého výboru konferencie.

Informácie k príspevkom:

Príspevky zasielajte vo formáte .doc, .docx


Vlastnosti dokumentu a jeho nastavenie:
- nastavenie strany A4 210x297 mm
- okraje vľavo, vpravo, hore, dole 2,5 cm
- záhlavie a zápätie 1,25 cm
- typ písma Time News Roman
- veľkosť písma 12px
- maximálna veľkosť abstraktu je 1 strana
- maximálna veľkosť príspevku je 6 strán

Šablóna príspevku