Program

29.10.2013
13:00-15:00 - príjazd účastníkov a registrácia, ubytovanie
17:00 - zasadnutie výkonného výboru Eunis Slovensko
18:30 - Večera 
(Firmy a vystavovatelia  - 15:00-18:30 inštalácia prezentácie)

30.10.2013
08:00- 9:00 -  príjazd účastníkov a registrácia, ubytovanie
09:30 - Slávnostné otvorenie konferencie rektorom KU  prof. Tadeuszom Zasepom a    predsedkyňou  združenia EUNIS Ing. Darinou Tóthovou
10:00-11:25 - prvý blok prednášok
10:00-10:15 - Čo očakávame od Prevádzkového a organizačného poriadku AIS na UK, Ing. Peter Jurášek CSc., Richard Richter
10:15-10:30 - Informácia o stave riešenia projektu „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“, doc. Ing. Milan Šujanský CSc., Ing. Tomáš Lacko
10:30-10:45 - Potreba sociálnych sietí v univerzitnom prostredí, doc. Ing. Radovan Madleňák PhD., Róbert Štrba
10:45-11:00 - Kurz počítačovej bezpečnosti pre neprofesionálov a výsledky pilotného testovania, doc. Ing. Ján Genči PhD., J. Genči, I. Pšenáková, T. Szabó, and H. Telepovská
11:00-11:25 - Efektívny prístup k bezpečnosti,  Ing. Milan Juríček

11:25-11:45 - coffee  break

11:45-13:00 - druhý blok prednášok
11:45-12:10 - Multiaplikační čipová karta jako průkaz studenta, Ing. Monika Semančíková , Ing.Martin Rakušan
12:10-12:25 - Strategický prístup k elearningu, Mgr. Katarína Pišútová MA, EdD, Mgr. Peter Kopáč
12:25-12:40 - Implementácia e-learningu do výučby na vysokej škole, Ing. Anna Bednáříková PhD.
12:40-13:05 - Cloudy a Moodle? Nejen cloudy a Moodle!, Ing. Marek Kocan

13:05-14:00 - obed
14:00-15:30 - tretí blok prednášok
14:00-14:25 - SALTO aplikácia - kľúče na študentskej karte, Ing. Peter Horáčik
14:25-14:50 - SOMI systems a.s. 20 rokov vo svete IT bezpečnosti, RNDr. Daniel Schikor
14:50-15:05 - Budovanie dištančného vzdelávania na univerzitách, RNDr. Dana Jašková PhD., Elza Kočíková
15:05-15:20 - Stav a možnosti rozvoja širokopásmového prístupu na Slovensku do roku 2013, Ing. Juraj Fabuš PhD., doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.,  Ing. Jozef Fabuš
15:20-15:35 - Virtuálna platforma pre vzdelávanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. 

15:35-19:00 - Prehliadka priestorov univerzity a  mesta - návšteva Mauzólea A. Hlinku, Galérie Ľ. Fullu, prijatie výkonného výboru primátorom mesta Ružomberok
17:00 - Valné zhromaždenie Eunis Slovensko
17:00 - Stretnutie skupiny Eunis - Preukaz študenta
19:00-24:00 - Recepcia účastníkov konferencie, vedenia univerzity a pozvaných hostí

31.10.2013
09:00 - Zahájenie - štvrtý blok prednášok
9:00-9:20 - Portál VŠ a vysoké školy, RNDr. Darina Tothová PhD.
9:20-9:35 - Elektronické aplikácie pre podporu vzdelávania na Katedre spojov, Zuzana Kolarovszká , Peter Kolarovszki
9:35-9:50 - Elektronické kurzy pre programovacie jazyky na PF KU Ružomberok, Elektronické kurzy pre programovacie jazyky na PF KU Ružomberok, Ing. Hedviga Palásthy PhD.
9:50-10:05 - Sémantická učebnica Etiky sociálnej práce, PaedDr. Jozef Kapusta PhD., Ján Skalka

10:05-10:30 - coffee break
10:30-12:00 -  piaty blok prednášok
10:30-10:45 - Zlepšovanie vzdelávacieho procesu využitím e-learning systému, Bystrík Nemček, Iveta Kremeňová
10:45-11:00 - 40 rokov vzdelávania na Katedre aplikovanej informatiky, Ing. Magdaléna Cárachová PhD., Ing. Anna Ondrejková
11:00-11:15 - Rozšírenie aplikácie Kľúčový poriadok o mobilné riešenie na Technickej univerzite v Košiciach, Ing. Slavomír Salanci, PhD., Ing.Ľuboš Vajda
11:30 - Ukončenie konferencie
12:00-13:00 - Obed

Počas prednášok 30. a 31.10.2013 budú mať firmy svoje prezentácie inštalované  pred konferenčnou sálou.